Zakres naszych usług

Tyle można dzięki nam zyskać!

leistungen

Zakres naszych usług

Z wielu dobrych pomysłów znajdujemy te najlepsze!

Poniżej znajduje się zestawienie naszych usług. Można je oczywiście jeszcze uzupełnić. Pomagamy w rozwiązywaniu wszelakich problemów w każdej z dziedzin, jakimi zajmuje się nasz zleceniodawca i jego spółki.

W przypadku wątpliwości wystarczy po prostu zadzwonić i zapytać. Jest to na pewno lepsze, niż rozpaczanie lub działanie po omacku. Podpowiemy, jakie cele są możliwe do osiągnięcia, nadamy odpowiedni kurs i wyprowadzimy Waszą firmę z odmętów kryzysu na spokojne wody tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.

Mamy nadzieję na owocną współpracę z Wami!

Przykładowe usługi

 • Zarządzanie kryzysowe w każdej sytuacji, w której może znaleźć się Wasza spółka/firma oraz w sytuacji prywatnej
 • Zakładanie firm każdego rodzaju:
  – spółki akcyjnej
  – spółki z o.o.
  – spółki komandytowej w połączeniu ze spółkami z o.o. jako komplementariuszem
  – spółki przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością – mini sp. z o.o. – zakładanie stowarzyszeń z /lub bez statusu użyteczności publicznej
  – zarejestrowanej spółdzielni
  – europejskiej spółki akcyjnej (SE)
  – fundacji
  – organizacji typu trust i innych
 • pomoc w pozyskiwaniu nowych rynków, nowej lokalizacji spółki, tworzeniu nowych spółek (wraz z wszystkimi pozwoleniami i łącznością bankową), jak również pomoc w negocjacjach z właściwymi urzędami/ministerstwami w różnych krajach.
 • Lista krajów: wszystkie 27 państw UE (Polska, Niemcy, Wielka Brytania (UK), Włochy, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Mata, Belgia, Słowenia, Słowacja, Hiszpania, Francja, Austria i wiele innych). Kraje europejskie spoza UE (Szwajcaria, Monako, także Gibraltar itp.). Kraje wschodnioeuropejskie (Ukraina/Krym, Rosja, Białoruś, Mołdawia, Estonia, Łotwa, Litwa i inne). Kraje południowoeuropejskie (Albania, Kosowo, Chorwacja, Serbia, Macedonia i inne). Świat (Chiny, Indie, USA, Azerbejdżan i wiele innych)
 • Likwidacja firm i spółek
 • Pośrednictwo/sprzedaż przedsiębiorstw
 • Ustalanie sukcesji
 • Zabezpieczanie nieruchomości w kraju i za granicą
 • Zabezpieczanie odpowiedzialności osobistej poprzez stworzenie struktur firmy za pomocą spółek holdingowych
 • Asysta w przypadku upadłości
 • Koncepcje rozwiązań w przypadku szpiegostwa przemysłowego, gnębienia/gróźb/szantażu ze strony konkurencji
 • Pośrednictwo/przejmowanie umów leasingowych obciążonych finansowo
 • Pomoc w znalezieniu kadry zarządzającej, odpowiedniej dla danej sytuacji kryzysowej
 • Rejestracja łodzi/jachtów w dogodnych destynacjach
 • Odwołanie prezesów spółki oraz udzielanie im absolutorium
 • Zabezpieczenie/ochrona Waszego majątku oraz udziałów w firmie i majątku prywatnym; również w przypadku wrogich przejęć lub sporów
 • Uzasadnione sprowadzenie z kraju i zagranicy (zasięg globalny) Waszych towarów i dóbr, które zostały przywłaszczone lub gdy wynikające z nich zobowiązania nie zostały uregulowane.
 • Uzyskanie urzędowych zezwoleń, licencji, pozwoleń w kraju i za granicą
 • Sprawdzanie przez uprawnionych kooperantów Waszych obciążeń podatkowych
 • Obrona przed represjami i próbami wymuszenia
 • Pośrednictwo w znalezieniu skutecznych krótko- i długoterminowych usług ochroniarskich dla majątku i osób w kraju i za granicą
 • Zajęcie-zabezpieczenie Waszego majątku np. nieruchomości, udziałów w spółce, infrastruktury, maszyn, pojazdów, łodzi/jachtów i innych
 • Wyodrębnienie działów i oddziałów firmy
 • Zapewnienie pomocy współpracujących z nami biur detektywistycznych w kraju i za granicą
 • Opracowanie koncepcji restrukturyzacji dla Waszych firm i spółek w kraju i za granicą
 • Likwidacja problematycznych sfer przedsiębiorstwa poprzez zakładanie odpowiednich spółek przejściowych
 • Anonimowe utrzymywanie nieruchomości, pojazdów, spółek, kont bankowych, kart kredytowych itp.
 • Doradztwo strategiczne w zakresie obrony przed wrogimi przejęciami
 • Doradztwo strategiczne w zakresie nowych przedsięwzięć w kraju i za granicą
 • Klasyczne doradztwo dla przedsiębiorstw
 • Zgłaszanie patentów i praw do marki
 • Intensywny coaching założycielski dla wszystkich przedsiębiorców i rodzajów przedsiębiorstw
 • Zestawienie wad i zalet poszczególnych form przedsiębiorstw z uwzględnieniem specyfiki sytuacji
 • Obsługa wizowa w nagłych przypadkach
 • Public relations w sytuacjach kryzysowych
 • Syndrom wypalenia zawodowego (burnout) leczenie/profilaktyka (medyczne i psychologiczne we współpracy z najlepszymi niemieckimi lekarzami)
 • Projektowanie
 • Certyfikacja
 • Unikanie długotrwałych i kosztownych sporów prawnych
 • Solidne konstruowanie umów przy współpracy ekspertów z wszystkich dziedzin
 • Przykładowa lista: umowy o zatrudnieniu, umowy dotyczące świadczenia usług, umowy kupna-sprzedaży, zbycie udziałów w przedsiębiorstwie, jak i w każdej innej sferze biznesowej, włącznie ze zgodną pod względem prawnym likwidacją firm bez negatywnych zapisów.
 • Prowadzenie i rozwiązywanie konfliktów
 • Rozwój osobowościowy/coaching
 • Wykłady (zakres tematyczny po uprzedniej konsultacji)

Dla wymienionych wyżej usług nie prowadzimy doradztwa prawnego lub podatkowego, pośredniczymy natomiast w znalezieniu licencjonowanych podmiotów w danym zakresie.